Kontakt

Akce se konají v prostorách

Chrudimská šatlava
klub milovníků vína
Resselovo nám. 4
537 01  ChrudimPrezident klubu:
Bc. David Matýsek
matysek@chrudimskasatlava.cz
tel:  603 809 522

Provozovatel

Sídlo společnosti

Víno Šatlava, s.r.o.
Na Hrádku 1940
530 02  PardubiceIČ 08589828

Spisová značka: C 44648 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Informace k pořizování audio-vizuálních záznamů na akcích Chrudimské šatlavy (GDPR)

Dle §84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem. Dle §89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou pravou o podobiznách a soukromí v §84 – 90 obč. zák. V §89 je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“. 

Osoba účastnící se akcí Chrudimské šatlavy (dále jen organizace) bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby organizace bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti organizace. Osoba účastnící se akcí organizace má kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

   ·          e-mailovou zprávou na adresu: david.matysek@chrudimskasatlava.cz
   ·         písemně zaslaným na adresu Víno Šatlava, s.r.o., Na Hrádku 1940, 530 02 Pardubice